แบบฟอร์มติดต่อบริษัทต้องการติดต่อบริษัท

บริษัท เอ็กตร้าแมคเทค จำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน กรณีมีความประสงค์ติดต่อบริษัท ท่านสามารถระบุรายการลงในแบบฟอร์ม แล้วสักครู่เจ้าหน้าที่จากบริษัทจะดำเนินการติดต่อกลับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอ็กตร้าแมคเทค จำกัด โทร. 02-997-5544 
วันเปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ (หยุดวันอาทิตย์)
เวลาทำการ 08:00 น. – 17:00 น.

สำนักงานใหญ่บริษัท

เลขที่ : 16/2 ม.8 ซ.สถานีอนามัยคลองตาคล้าย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 02-997-5544

โทรสาร : 02-926-5285

E-mail : extramactech@gmail.com

Website : www.extramactech.co.th